Các cách tìm kiếm hàng hóa để mua trên smshop.vn

Có nhiều cách tìm kiếm như sau: 
      + Tìm kiếm theo danh mục

      + Tìm kiếm nhanh

Smshop.vn được thế kế công cụ tìm kiếm thông minh, giúp khách hàng có thể tìm kiếm nhanh chóng sản phẩm mình cần bằng cách nhập tên hoặc ký hiệu, thương hiệu hàng hóa dù chỉ nhập thông tin đơn giản không cần có dấu

      - Tìm kiếm theo thương hiệu

Giới thiệu các danh mục trên website

Hàng hóa trên smshop được phân vào các mục 1 cách rõ ràng, giúp khách hàng lựa chọn và mua sắm dễ dàng.