Ghim, kẹp văn phòng

Đinh cánh phượng DH 3cm / 5cm

42.000₫ - 46.000₫

Kẹp bướm sắt

10.000₫ - 38.000₫

Kẹp bướm TGA Echo

4.000₫ - 320.000₫

Kim bấm số 10 Max MS90143 (20)

4.000₫ - 76.000₫

Kim bấm số 10 Plus (20/600)

3.500₫ - 67.000₫

Kim gút Deli 0023

13.000₫

Kim kẹp TGA C32 (10/500)

3.500₫ - 33.000₫

Kim kẹp TGA C62 (10/500)

3.500₫ - 33.000₫

Sản phẩm đã xem