Bìa báo cáo, túi hồ sơ

Bìa nút nhựa My Clear

4.000₫ - 45.000₫

Bìa nút nhựa A5 (10/1500)

2.500₫ - 24.000₫

Bìa cột dây King-star (12)

8.000₫ - 103.000₫

Bìa cây A4 (10)

3.000₫ - 67.000₫

Bìa hồ sơ Kinary 5078 (12/120)

14.000₫ - 160.000₫

Bìa nút TL CBF-003 (10)

6.000₫ - 57.000₫

Sản phẩm đã xem