• Chỉ bảo hành đối với các sản phẩm có bảo hành từ nhà sản xuất
  • Những sản phẩm đã quá thời gian quy định đổi trả nhưng vẫn còn thời hạn bảo hành thì sẽ được hỗ trợ bảo hành cho Quý khách.
  • Những sản phẩm hư hỏng có thể sửa chữa được, chúng tôi sẽ hỗ trợ sửa chữa có tính phí. Phí sửa chữa sẽ phụ thuộc vào tình trạng lỗi của sản phẩm và giá vật tư thay thế.