Bìa, vật dụng lưu trữ hồ sơ

Bìa 3 dây giấy bóng TL

10.000₫ - 124.000₫

Bìa cây A4 (10)

2.500₫ - 24.000₫

Bìa còng ống 1 mặt si King Jim

70.000₫ - 169.000₫

Bìa cột dây King-star (12)

8.000₫ - 103.000₫

Bìa hộp nhựa Deli

38.000₫ - 90.000₫

Bìa lá nhựa Deli

25.000₫ - 136.000₫

Bìa lá nhựa Flexoffice

29.000₫ - 87.000₫

Bìa lá nhựa Pro Office

36.000₫ - 149.000₫

Sản phẩm đã xem