Nhà hàng - Khách sạn

Thẻ tên nhôm BT009 70x25mm

35.000₫ - 41.000₫

Thẻ tên nhôm BT010 70x25mm

40.000₫ - 46.000₫

Thẻ tên nhôm BT010A 70x25mm

40.000₫ - 46.000₫

Thẻ tên nhôm BT011 70x18mm

40.000₫ - 46.000₫

Thẻ tên nhôm BT012 70x22mm

40.000₫ - 46.000₫

Ly giấy trắng Hunufa (10)

14.000₫ - 23.000₫

Dĩa giấy Hunufa (10)

17.000₫ - 23.000₫

Túi nilon zipper

10.000₫ - 47.000₫

Màng bọc thực phẩm Hunufa (10)

125.000₫ - 178.000₫

Sản phẩm đã xem