{address1: "216-218 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú",city: "HCM",code: "Quận Tân Phú",url: "/216-218-tay-thanh-phuong-tay-thanh-quan-tan-phu"},

{address1: "234 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú",city: "HCM",code: "Quận Tân Phú",url: "/234-doc-lap-phuong-tan-thanh-quan-tan-phu"},

{address1: "005 Lô F, Cư xá Bàu Cát 2, Vườn Lan, P. 10, Quận Tân Bình",city: "HCM",code: "Quận Tân Bình",url: "/005-lo-f-cu-xa-bau-cat-2-vuon-lan-phuong-10-quan-tan-binh"}