MÁY TÍNH, THIẾT BỊ VI TÍNH

Đĩa CD-R Maxell (50)

240.000₫

USB 2.0 Team C171 16GB

105.000₫

USB 2.0 Team C171 32GB

115.000₫

USB 2.0 Team E902 16GB

105.000₫

USB 3.2 Team C143 32GB

130.000₫

USB 3.2 Team C175 32GB

120.000₫