DẤU, VẬT LIỆU LÀM DẤU

Bình Xịt

165.000₫

Bóng đèn 10W

130.000₫

Bóng đèn 15W

325.000₫

Bộ dấu sáp 7 món

140.000₫

Bột định hình

130.000₫

Cán đồng TD 30mm

90.000₫

Cán đồng TD 32mm

90.000₫

Cán đồng TD 34mm

90.000₫

Cán đồng TD 36mm

90.000₫

Cán đồng TD 38mm

90.000₫

Cán gỗ 35mm

17.000₫

Cán gỗ 55mm

31.000₫

Cán gỗ mini

12.000₫

Cao su đỏ NK A4

130.000₫

Cây sáp

12.000₫
0942942001