Cắt móng, giũa, dao cạo râu

Ráy tai gỗ 21522

2.000₫

Móc tai Inox 21332

3.000₫

Lưỡi lam Bic (20)

10.000₫

Lược kiểu C36

6.000₫

Nhíp Trim 28122

12.000₫

Lược kiểu 5233

27.000₫

Lược kiểu 5235

27.000₫