CÁC LOẠI VPP KHÁC

Bàn cắt giấy A3

245.000₫

Bàn cắt giấy A4

220.000₫

Bàn cắt giấy A5

195.000₫

Bàn học HQ lớn

100.000₫

Bàn học HQ nhỏ

80.000₫